Publisher

Description

No description available.

Go to Website

Periodicals
Affiliations
Active ( 1992  -  9999 ) Revista de Historia Industrial

1132-7200 ( Print )  2385-3247 ( Online ) 
Universitat de BarcelonaUniversitat de Barcelona, Departament d'Història i Institucions Econòmiques

0 0