Periodical (Journal)

ISSN  :   0040-716X ( Print )   |   1504-291X ( Online )   Active

Description

No description available.

Go to Website

2023 - VOLUME 64, ISSUE 2
7 RESULTS in 23 msec
Utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering

No authors listed.

Tidsskrift for Samfunnsforskning , 2023 - VOLUME 64, ISSUE 2 , pp 103-125.

0 0
Nederlag for rusreformen?

No authors listed.

Tidsskrift for Samfunnsforskning , 2023 - VOLUME 64, ISSUE 2 , pp 126-146.

0 0
Velferdsstaten fra krise til konsolidering

No authors listed.

Tidsskrift for Samfunnsforskning , 2023 - VOLUME 64, ISSUE 2 , pp 146-163.

0 0