Periodical (Journal)

ISSN  :   1565-365X ( Print )   Inactive

Aim & Scope
כתב העת "מדינה וחברה" נערך ויצא לאור במסגרת בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. נושאיו כללו את כל התחומים העיקריים במדעי המדינה, החל ממבנים שלטוניים, מפלגות, דעת קהל, מנהל ציבורי ורעיון מדיני, וכלה בנושאים מקומיים הקשורים למערכת הפוליטית הישראלית והסכסוך הישראלי ערבי. גיליונות מיוחדים שלו עסקו בנושאים כמו הבחירות לכנסת, הבחירות לרשויות המקומיות, ומעמדם של ערביי ישראל. [1]

Go to Website

Issues

No issues currently indexed for this periodical.