Periodical (Journal)

ISSN  :   0369-3813 ( Print )   Inactive

Description

No description available.

Continuations
(  1962  -  1965  ) Dobycha i Pererabotka Nerudnykh Stroitel'nykh Materialov    (  1965  -  1970  ) Nerudnye Stroitel'nye Materialy
(  1960  -  1965  ) Nauchno-Tekhnicheskie Soobshcheniya, Vsesoyuznyi Nauchno-Issledovatel'skii Institut Nerudnykh Stroitel'nykh Materialov i Gidromekhanizatsii    (  1965  -  1970  ) Nerudnye Stroitel'nye Materialy
(  1965  -  1970  ) Nerudnye Stroitel'nye Materialy    (  1971  -  9999  ) Sbornik Trudov - Vsesoyuznyi Nauchno-Issledovatel'skii Institut Nerudnykh Stroitel'nykh Materialov i Gidromekhanizatsii
Issues

No issues currently indexed for this periodical.